VISIÓ I MISSIÓ

Volem contribuir al creixement sostenible del nostre País ajudant a la petita i mitjana empresa a optimitzar el seu consum d’energia.
L’eficiència energètica de les empreses, així com també de les llars, ha esdevingut ja un vector de creixement de la nostra societat. No tenir en compte aquest aspecte a l’hora de dissenyar els productes i els processos per a obtenir-los, condemnarà a qui no ho faci a restar fora del mercat. La nostra empresa pretén ser un dels catalitzadors d’aquest creixement sostenible.
Per això ens proposem proliferar l’ús d’energies renovables en les llars, petites i mitjanes empreses, i corporacions locals, mitjançant la implantació d’equips i instal·lacions que utilitzin aquest tipus d’energies, i que contribueixin a una millora de l’eficiència energètica.