Calderes d’estelles

Les estelles són bàsicament les minves i residus de la industria de la manipulació de la fusta. Les estelles són un recurs energètic local.

Caldera d’estelles SOLARFOCUS – perfeccionat disseny pel seu confort i una llarga vida útil:

  • Excel•lent combustió amb les màximes temperatures (1000-1200°C mitjançant la tècnica de combustió de flama invertida / tècnica de gasificació)
  • Manteniment de l’alta eficiència de l’intercanvi de calor (mitjançant la neteja automàtica patentada de l’intercanviador)
  • Regulació intuïtiva, extraordinàriament fàcil de manipular

Les calderes d’estelles SOLARFOCUS estan homologades amb les següents certificacions:

Certificats


therminatorII_astillas
therminator II per a estelles
La therminator II te una construcció única que li permet l’escalfament de les estelles i els troncs en una única cambra de combustió, sense costos addicionals. Pot obtenir-se amb les potències:

30kW, 40 kW, 49 kW y 60 kW


Especificacions del combustible

  • G 30 segons ÖNORM M 7133
  • Contingut d’aigua: entre un 17% i un màxim del 25%
  • 1 kg de material triturat té un poder calorífic de 3,3 – 4,2 kWh aprox.

Les estelles són un producte secundari de l’economia forestal i la silvicultura locals, que s’obté principalment de restes de fusta. Per a poder cremar les estelles el més eficientment possible i sense problemes, és necessari mantenir baix el contingut d’aigua.